Jordina Traserra Pujol

Jordina Traserra Pujol

Sales Trainee

Estudiant d’economia en pràctiques a VRAIn, com a becària de vendes. Té formació en comptabilitat, fiscalitat i administració. L’interessen les finances i l’economia internacional.